Meny
Område Forside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Arealnormer for nye skolebygg

Skolens lærere er den viktigste faktor for elevenes læring og utvikling. Skolebygget skal danne rammen for et godt arbeidsmiljø og ha et godt inneklima, og ikke minst skal skolebygget være fleksibelt slik at det kan romme de arbeidsformene pedagogikken krever. Skolebyggets fysiske rammer skal avspeile og understøtte skolens pedagogikk. 

Stavanger kommune vedtok i 2014 arealnormer for nye skolebygg.

realnormene finner du som vedlegg i høyre kolonne.