Meny
Område Forside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Plan for overgang mellom barnehage og skole

Formålet med Plan for overgang mellom barnehage og skole er å sikre at alle barn får en likeverdig, trygg og meningsfull overgang fra barnehage til skole og SFO. 

Plan for overgang mellom barnehage og skole er et arbeidsredskap for både barnehagene, skolene og SFO.Planen forplikter spesielt ansatte som arbeider med de eldste barna i barnehagen og de yngste elevene i skolen. Det er et lederansvar å sikre gjennomføring av rutinene på en god måte.  

Plan for overgang mellom barnehage og skole er overordnet og forpliktende for alle kommunale barnehager, skoler og SFO i Stavanger. Det anbefales også at private barnehager og skoler benytter planen.  

Sentralt i planen er årshjulet som beskriver kjerneaktivitetene i overgangen mellom barnehage og skole og SFO. Kjerneaktivitetene er handlinger/tiltak som i særlig grad bidrar til forberedelser til god skolestart og et godt første skoleår. Årshjulet gir klare retningslinjer for innholdet i samarbeidet og angir tidspunkt for møteplasser mellom barnehagene, skolene og SFO.