Meny
Område Forside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Ståstedsanalysen

Ståstedsanalysen er en del av Stavanger kommunes kvalitetssystem. Ståstedsanalysen har som mål å skape en felles refleksjon over skolens praksis og å prioritere områder skolen skal arbeide videre med. Dette forutsetter at personalet er involvert i vurderingsarbeidet.

Ståstedsanalysen og det påfølgende Dialogmøtet med Oppvekst og levekår har som siktemål å bidra til utvikle kvaliteten av elevenes skoletilbud. 

Plan for gjennomføring av Ståstedsanalysen ved grunnskolene i Stavanger for perioden fram til 2017 finner du som vedlegg øverst i høyre kolonne.

Ståstedsanalysen er utviklet av Utdanningsdirektoratet. For mer informasjon, klikk her. 

Stavanger kommune har på egen hånd utviklet en tilpasset versjon av Ståstedsanalysen for skoler med avdelinger for særskilt tilrettelagte opplæringstilbud. Mer informasjon finner du i et av vedleggene i høyre kolonne.