Meny
Område Forside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Nasjonale prøver

Nasjonale prøver i lesing, regning og lesing på engelsk gjennomføres om høsten blant alle elever på 5. og 8. trinn. På 9.trinn avholdes det nasjonale prøver i lesing og regning.

Nasjonale prøver måler deler av de grunnleggende ferdighetene i lesing, regning og deler av engelskkompetansen. Formålet er å gi informasjon til elever, lærere, skoleledere, foresatte, skoleeiere og myndigheter som et grunnlag for forbedrings-og utviklingsarbeid.

Fra og med 2014 publiseres nasjonale prøver på en ny skala. Den vil gjøre det mulig å sammenlikne resultater mellom prøver allerede i høst, og resultatene mellom år fra og med høsten 2015. I 2014 vil det nasjonale snittet på den nye skalaen ligge på 50, med en spredning (standardavvik) på 10 poeng. Snittet kan justere seg over tid, dersom elevenes prestasjoner endrer seg.

I lesing og regning blir det gjennomført nasjonale prøver også på 9. trinn. Elevene på 9. trinn gjennomfører samme prøve som elevene på 8. trinn. Du kan sammenlikne resultater på 8. trinn med resultatene på 9. trinn.

Nasjonale prøveresultater pr. skole finner du som vedlegg øverst i høyre kolonne. 

Fra høsten 2014 publiseres resultater fra nasjonale prøver på skolenivå i Skoleporten.